Tải game
LandingFanpageVipcodeNạp KNBMua thẻ Sohacoin

THÔNG BÁO LIÊN THÔNG SEVER NGÀY 24/08

Sau khi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các Thành Chủ BQT quyết định sẽ tiến hành liên thông sever vào thứ 3 ngày 24/08/2020.

 Các sever dự kiến sẽ được liên thông bao gồm:
- S7 liên thông s8,9
- S10 liên thông s11,12


Quy tắc liên server:
- Gộp server sẽ reset thành chiếm tại map thế giới về như ban đầu
- Các thông tin về Quân Đoàn sẽ được giữ nguyên
- Trường hợp quân đoàn, nhân vật trùng tên, sau khi gộp thì trước tên sẽ thêm số thứ tự server.
VD như 2Test, 3Test - Liên thông server sẽ không xóa, reset thông tin nhân vật tại các server được liên thông
- Các server sau khi liên thông server sẽ được chọn lại quốc gia khi lần đầu đăng nhập, trường hợp chọn lại quốc gia khác với quốc gia ban đầu sẽ bị thoát khỏi quân đoàn

Game