Tải game
LandingFanpageVipcodeNạp KNBMua thẻ Sohacoin

BÁO DANH NHẬN QUÀ SINH NHẬT THÁNG 12

 BÁO DANH NHẬN QUÀ SINH NHẬT THÁNG 12

 Form điền thông tin đã có, các Thành Chủ có sinh nhật trong tháng 12 mau mau điền thông tin để Tây Thi tổng hợp và gửi quà nha
 

Thời gian điền từ ngày 12/12 - 14/12

 Form điền thông tin: https://forms.gle/wZwWfw9Gttuo8WL17

- Phần quà sinh nhật bao gồm:
+ 20 mảnh Ngọc Long Phù
+ 1000 vạn Lương Thực an toàn
+ 1000 vạn Đá an toàn
+ 1000 vạn Sắt an toàn
+ 1000 vạn Gỗ an toàn
+ 3000 KNB
+ 30 Rương Ngọc Ngẫu Nhiên lv3

+ LƯU Ý:
- Mỗi 1 ID nhân vật và Facebook chỉ nhận được 1 phần quà sinh nhật duy nhất trong 1 năm
- Khi điền thông tin chỉ cần cung cấp 01 ảnh cmnd mặt trước có chứa ngày sinh(có thể che hết các thông tin như số cmnd chỉ cần chụp rõ tên và ngày sinh)
- Hàng tháng sẽ tổ chức sinh nhật cho các Thành Chủ có sinh nhật trong tháng đó

Game