Thông báo Alpha Test
Alpha Test
Vào Group nhận quà
Báo danh quân đoàn
Loan tin ra mắt
Vote app
Chính thức ra mắt

Mộng điềm

Là người có công mở mang bờ cõi phía bắc Trung Quốc và chỉ huy việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời Tần Thủy Hoàng

đặc điểm

Binh Chủng: Cung Binh

Sở trường: Tầm xa, Tấn công, nhanh nhẹn

Lý mục

Là một danh tướng của nước Triệu trong thời Chiến Quốc, là một nhà quân sự tài ba. Cùng với Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha, ông được đánh giá là một trong bốn viên tướng xuất sắc nhất giai đoạn này.

đặc điểm

Binh Chủng: Kỵ Binh

Sở trường: Cận chiến, Phòng ngự, phản đòn

Chung vô diệm

Là Vương hậu của Tề Tuyên vương, quân chủ nước Tề thời Chiến Quốc

đặc điểm

Binh Chủng: Bí thuật

Sở trường: Tầm xa, Tấn công, Nhanh nhẹn

Kinh kha

Là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng

đặc điểm

Binh Chủng: Bộ binh

Sở trường:Cận chiến, phòng ngự, phàn đòn

slide1slide2slide3slide4slide5slide6
Game