Tải game
LandingFanpageVipcodeNạp KNBMua thẻ Sohacoin

[Tính Năng] Đại Điện và ủy nhiệm quân chức

Đại Điện là một tính năng cơ bản mà chúng ta cần nắm rõ để có thể có một cách chơi và sử dụng tài nguyên hợp lý

Tính năng Đại Điện có mặt trong giao diện tại thành chính của các Thành Chủ
Nâng cấp Đại Điện sẽ giúp các Thành Chủ mở khóa các kiến trúc tương ứng với mỗi cấp độ như hình dưới đây, các hệ thống kiến trúc sau khi mở ra sẽ không thể nào nâng cấp vượt qua được  cấp của Đại Điện

Ngoài ra, mỗi khi nâng cấp level đến các mốc 5,10,15,20... sẽ mở ra 3 quân chức tương ứng với mỗi mốc level
Thành Chủ có thể ủy nhiệm quân chức cho các danh tướng của mình để có thể được hưởng lợi tăng các chỉ số tương ứng với các chức quan
Chú ý bổ nhiệm các chức quan phù hợp với tính chất của từng danh tướng để tối ưu hóa lợi ích buff mà quân chức mang lại
Ví dụ như nên bổ nhiệm các chức quan tăng sát thương tay cho cung binh, tăng mưu lược cho bí thuật....